Svanliknande dinosaurie med vasst bett

Det var för 75 miljoner år sedan som varelsen levde. En köttätande, , nära släkt med Velociraptor, som av allt att döma var anpassad till ett liv i vatten.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Svanliknande dinosaurie med vasst bett

Nyckelord: