Svenskt Näringsliv Tillväxttoppen passerad

Tillväxttoppen är , men svensk BNP väntas ändå fortsätta att växa i relativt hög takt. Liksom tidigare bedöms den internationella konjunkturen i kombination med en fortsatt svag krona vara nyckelfaktorer bakom BNP-tillväxten. Det skriver Svenskt Näringsliv, SN, i en konjunkturprognos som pre...

Läs hela artikeln på Dagens industri

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Svenskt Näringsliv Tillväxttoppen passerad