Björn Elmgren Det börjar närma sig jul

Julen är för många människor fylld av familjetraditioner. Det är inte sällan det uppstår konflikter när nya parbildningar skall passas in i en familjs mångåriga jultraditioner. Alla familjer hävdar sannolikt att just deras jultradition är den bästa.

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Björn Elmgren Det börjar närma sig jul

Nyckelord: