Finnair lyfter

Finska flygbolaget Finnair noterar ett kraftigt lyft när det gäller antalet flygpassagerare i november månad. 15 procent fler flög med bolaget under perioden jämfört med november 2016 och på årsbasis är ökningen 9,3 procent. Mätt i betalda passagerarkilometer (RPK) var ökningen 23,7 procent i novemb...

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Finnair lyfter

Nyckelord: