Förändringar leder till en förbättring

Nyheten om att Centrumskolan genomgår en organisatorisk förändring har skapat debatt och väckt många frågor. Det har även förekommit en del missförstånd som vi här nu vill reda ut. Vi vill även börja med att klarlägga att vi aldrig skulle gå med på dessa förändringar om vi inte var övertygade om att...

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Förändringar leder till en förbättring