Sectras halvårsrapport 2017/2018 Ökad orderingång och stabil resultatutveckling

Linköping den 8 december, 2017 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) redovisar ökad och nettoomsättning jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatutvecklingen för koncernen som helhet är .  Bolagets finansiella fokus är att öka rörelseresulta...

Läs hela artikeln på Dagens industri

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Sectras halvårsrapport 2017/2018 Ökad orderingång och stabil resultatutveckling