Utländska åkerier kan slippa skatt

Utländska kan slippa i Sverige genom att köra ofta till exempelvis Norge, rapporterar SR Ekot. Då kan transporterna räknas som internationell trafik. Men branschorganisationer och myndigheter anser att chaufförer utnyttjar kryphålet för att undvika .(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Utländska åkerier kan slippa skatt

Nyckelord: