What – de flesta kan väl engelska

8 december. Har vi svenskar en övertro på ns utbredning? Språkliga myter och påståenden granskas av lingvisten Mikael Parkvall varje dag fram till jul i SvD:s Språkluckan.

Läs hela artikeln på SVD

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten What – de flesta kan väl engelska

Nyckelord: