De hjälper till i Karl-Bertil Jonssons anda

I åtta år har makarna Barbro och Rune Isaksson i Rottne samlat ihop förnödenheter till barnhemmet i Litauen. I onsdags eftermiddag gick lasset till jul. Nästan som i Tage Danielssons Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton.

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten De hjälper till i Karl-Bertil Jonssons anda

Nyckelord: