Förläggarföreningen instiftar hederspris

Svenska Förläggareföreningen ett nytt , för att årligen "uppmärksamma och hedra en nu levande upphovsperson som skapat verk av bestående värde. " Pristagarens konstnärliga gärning ska också ha bidragit till den svenska litterära utgivningen.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Förläggarföreningen instiftar hederspris