Emma 26 år anses för gammal för den nya bromsmedicinen

Emma Elliot Jönsson från Kristianstad har sjukdomen spinal muskelatrofi, SMA, typ 2. Hon är starkt kritisk till att den nya som tagits fram, enbart ska ges till barn och inte till vuxna.

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Emma 26 år anses för gammal för den nya bromsmedicinen