Diesellukt i parkdamm flera veckor efter utsläpp

Ett dieselutsläpp efter en olycka på E4 förorenade vattendragen i Liljeholmsparken i Jönköping, nästan en kilometer från olycksplatsen. Trots att utsläppet skedde för mer än två sedan och att räddningstjänsten har sanerat vattnet är det fortfarande en olägenhet med kraftig i parken...

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Diesellukt i parkdamm flera veckor efter utsläpp

Nyckelord: