Minskade kostnader för hyrläkare i Region Västmanland

Nu minskar Region Västmanlands för inhyrd personal i vården. SKL:s senaste mätning visade på minskade med 4,2 procent för senaste kvartalet. Men över året har na ökat, framhåller oppositionen.

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Minskade kostnader för hyrläkare i Region Västmanland