Misstänkt sexutnyttjande på HVB-hem i Norrbotten

Enligt en ungdom på HVB-hemmet har en anställd haft en sexuell relation med en annan boende. Den berörda kommunen har stängt av medarbetaren och lex Sarah-anmält fallet som en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande.

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Misstänkt sexutnyttjande på HVB-hem i Norrbotten