Männen kommer bli mycket argare innan kvinnorna blir starkare 2018

Efter ett år med Trump är många amerikanska utrikesanalytiker överens: USA:s inflytande utomlands har minskat rejält. Inför 2018 har fältet istället lämnats än mer fritt för mindre diplomati och demokrati i världen, där ”starka män” som inspireras av Trump tar för sig ännu mer.

Läs hela artikeln på SVD

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Männen kommer bli mycket argare innan kvinnorna blir starkare 2018