Lång väntan på ledarhund

Väntetiden för blinda eller synskadade att få en ökar. För ett par år sedan låg väntetiden på cirka två år. I dag är den uppe i tre till fyra år enligt Synskadades riksförbund (SRF). Ett 50-tal personer står just nu i kö och väntar på en . - Det tär på både kroppen och psyket.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Lång väntan på ledarhund