Sjukas arbetsresor minskar

Sjukskrivna personer som skulle kunna jobba om de fick hjälp med resorna kan byta sjukpeng mot betald arbetsresa. Det kan gälla personer som har ledsjukdomar eller skadade knän eller ben. Men trots att denna lösning sparar pengar i sjukförsäkringen och kan påskynda rehabiliteringen minskar antalet a...

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Sjukas arbetsresor minskar

Nyckelord: