Ekonomiska bördor driver missnöje i Iran

Årtionden av ekonomisk vanskötsel, hårda internationella sanktioner, arbetslöshet och höga levnadsomkostnader. Enligt ierna själva är det ekonomisk osäkerhet som driver de regimkritiska demonstrationerna i landet. - Livet är verkligen svårt. De höga priserna pressar mig verkligen.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Ekonomiska bördor driver missnöje i Iran