Konkurserna ökade under 2017

Antalet företagskonkurser ökade med tre procent under , enligt kreditupplysningsföretaget UC. Även om antalet minskade med 14 procent under december månad, uppvisade hälften av årets månader ett ökat antal. Detta kan jämföras med 2016 då endast en av tolv månader noterade ett ökat antal företags...

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Konkurserna ökade under 2017

Nyckelord: