Otrygghet gör ofriheten oemotståndlig

När bristen på gemenskap känns akut söker vi gärna andra former av tillhörighet, även sådana som innebär att vi måste underkasta oss ideologier, starka ledare – eller artificiell intelligens. Denna dagsaktuella tendens belystes redan på 1940-talet av sociologen och psykoanalytikern Erich Fromm.

Läs hela artikeln på SVD

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Otrygghet gör ofriheten oemotståndlig