SMHI varnar Risk för översvämning

Snösmältning och höga vattenflöden ökar nu riskerna för att vattendrag ska svämma över. För östra Kronoberg har SMHI nu utfärdat en klass 2 varning.

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten SMHI varnar Risk för översvämning

Nyckelord: