ChromoGenics företrädesemission om cirka 40 MSEK garanterad till cirka 80% motsvarande cirka 33 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Läs hela artikeln på Dagens industri

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten ChromoGenics företrädesemission om cirka 40 MSEK garanterad till cirka 80% motsvarande cirka 33 MSEK