Debatt Långvariga ekonomiska effekter av flyktingkrisen

Den långa tid det tar för framför allt flyktingar från länder utanför Europa att komma in på arbetsmarknaden gör att flyktinginvandring under lång tid påverkar Sveriges offentliga finanser negativt, skriver professor i nationalekonomi och tidigare utredare Mats Hammarstedt.

Läs hela artikeln på Dagens industri

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Debatt Långvariga ekonomiska effekter av flyktingkrisen