Hårt arbete för fler kvinnliga professorer har gett resultat

På Luleå tekniska universitet är fyra av fem män. För att få en jämnare könsfördelning har universitetsledningen satt forskare att granska den egna organisationen.

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Hårt arbete för fler kvinnliga professorer har gett resultat

Nyckelord: