Polis Tio gånger fler kameror behövs

Behovet av övervaknings är både stort och eftersatt, anser en.I dag har myndigheten 150 övervaknings uppsatta på brottsutsatta platser i landet. Men na skulle behöva bli tio gånger fler, för att kunna öka tryggheten och klara upp fler brott.

Läs hela artikeln på SVD

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Polis Tio gånger fler kameror behövs