Polsk inflation något svagare än väntat

Konsumentpriserna i Polen steg med 0,2 procent i december, jämfört med månaden före. Inflationstakten uppmättes till +2,0 procent.

Läs hela artikeln på Dagens industri

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Polsk inflation något svagare än väntat

Nyckelord: