Rötterna till konflikten i Iran går långt tillbaka

Iran har återigen hamnat i fokus för nyhetsvärldens intresse. Varför ser det ut som det gör i landet? Om vi låter den allra senaste nutidshistorien vara därhän och söker de djupa till dagens situation finns det, grovt räknat, två övergripande perspektiv, det ena utgående från 1500-talet och...

Läs hela artikeln på SVD

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Rötterna till konflikten i Iran går långt tillbaka

Nyckelord: