Så påverkas centrum av Orionkullens byggstart

Nästa vecka påbörjas arbetet med 70 nya bostäder vid Orionkullen, vilket kan komma att påverka både bilister och gångtrafikanter.

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Så påverkas centrum av Orionkullens byggstart