Skolverket Vi är öppna för dialog om kritiken

Föräldranätverket Barn i Behov efterlyser mer konkret stöd och verktyg om NPF i vår specialpedagogiska satsning. Vi lyssnar på kritiken men tror att den till stor del bygger på en felaktig bild, skriver Skolverket i en replik.

Läs hela artikeln på SVD

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Skolverket Vi är öppna för dialog om kritiken

Nyckelord: