Söderhamnsbor Flytta inte hit

En tredjedel av Söderhamnsborna skulle avråda någon annan från att flytta dit. Det framkom i SCB:s årliga medborgarundersökning, och med det var man mest negativ till den egna orten utav de sex kommuner i länet som deltog i årets studie.

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Söderhamnsbor Flytta inte hit

Nyckelord: