Nu har 11 000 blivit åldersbedömda – trots kritiken

Regeringen gav Rättsmedicinal­verket i uppdrag att ”skyndsamt” ta fram en metod för att bedöma ålder på ensamkommande flyktingbarn.  Nu har nästan 11.000 individer bedömts med hjälp av en metod som fått svidande kritik från svenska och utländska experter.  Trots det, menar Rättsmedicinalverket att d...

Läs hela artikeln på DN

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Nu har 11 000 blivit åldersbedömda – trots kritiken

Nyckelord: