Bokslutskommuniké oktober – december 2017

FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 274,8 Mkr (261,7), en ökning med 5 procent jämfört med fjärde kvartalet 2016. Rörelseresultatet ökade till 13,1 Mkr (4,0), vilket var en resultatförbättring om 228 procent. Rörelseresultatet motsvarade en rörelsemarginal om 4,8 procent (1,5). Kvar...

Läs hela artikeln på Dagens industri

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Bokslutskommuniké oktober – december 2017