Därför bildas lokala partier

Förändrade röstvanor hos befolkningen och ökad misstro mot politiker är några av anledningarna bakom det ökade antalet lokala . Det menar statsvetaren Gissur Erlingsson.

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Därför bildas lokala partier

Nyckelord: