Förhör innan rättegången ska hindra hot mot bevispersoner

Normalt sett ska alla som är en del av ett rättsfall berätta inför domstolen, och det som sägs där är det som rätten dömer efter. Men det vill regeringen ändra på – bland annat för att skydda brottsoffer och vittnen från hot och påtryckningar.

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Förhör innan rättegången ska hindra hot mot bevispersoner