Till den erotiskt laddade lyrikens lov

Diktare som Hafiz, Rumi och Ibn Arabi hade inget till övers för långa filosofiska resonemang och såg ingen skillnad mellan det sakrala och det ­sensuella. Istället formulerade de sin skönhetslängtan och sin livsberusning i korta och kärnfulla dikter som än idag inspirerar nya generationer av poeter.

Läs hela artikeln på SVD

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Till den erotiskt laddade lyrikens lov

Nyckelord: