Fortsatt högtryck för jordbruksmark

Högkonjunktur och låga räntor gör avtryck även i priset på åkermark som stigit med 32 procent på fem år.Men prisskillnaden i landet är stor. Snittpriset för den bördigaste marken är 18 gånger högre än för den minst bördiga.

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Fortsatt högtryck för jordbruksmark