Pandox AB (publ) bokslutskommuniké januari – december 2017

Högt affärstempo och god vinsttillväxt Kvartalet oktober – Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 571 (458) MSEK. Ökningen var 3 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter. Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 490 (368) MSEK. Ökningen var 6 ...

Läs hela artikeln på Dagens industri

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Pandox AB (publ) bokslutskommuniké januari – december 2017