Valberedning fastställd i Fastator

I enlighet med de av årsstämman 2017 beslutade principerna kring tillsättande av har fastställts att Mats Lundberg (utsedd av Mats Lundberg), Joachim Kuylenstierna (utsedd av Skälsö Intressenter AB) samt Staffan Becket, tillsammans med styrelsens ordförande Björn Rosengren, utgör ledamö...

Läs hela artikeln på Dagens industri

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Valberedning fastställd i Fastator

Nyckelord: