De ser en hel folkgrupp som brottslingar

Byar som tidigare bebotts av den muslimska en rohingya har bränts ner och nu uppger Amnesty att tre militäranläggningar byggts intill flera av byarna. SVT:s Asien-korrepondent Susan Ritzén har besökt det slutna landet.

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten De ser en hel folkgrupp som brottslingar

Nyckelord: