Extremism kartläggs på kommunala skolor i Växjö

Utbildningsförvaltningen i Växjö håller just nu på att kartlägga en på kommunens . Samtidigt visar en nu undersökning att 52 procent av alla gymnasierektorer i landet måste hantera elever som uttrycker extremistiska åsikter.

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Extremism kartläggs på kommunala skolor i Växjö

Nyckelord: