Green Landscaping offentliggör notering på Nasdaq First North och prospekt i samband därmed

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLI...

Läs hela artikeln på Dagens industri

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Green Landscaping offentliggör notering på Nasdaq First North och prospekt i samband därmed