Hierarkiska skolmiljöer gynnar svaga elever

SLUTREPLIK DN DEBATT 3/3. Pisa-undersökningarna visar att var femte pojke i slutet av grundskolan knappt kan läsa och förstå en enklare tidningsartikel. Där har vi det riktiga hotet mot vår demokrati – stora grupper i utanförskap som varken kan hänga med, förstå eller göra sina röster hörda i samhäl...

Läs hela artikeln på DN

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Hierarkiska skolmiljöer gynnar svaga elever