Lärarnas Riksförbund Gör yrket mer attraktivt

Det är många heltidsanställda lärare i länet som saknar legitimation och enligt Lärarnas Riksförbund så skulle fler utbilda sig och bli behöriga om blev mer .

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Lärarnas Riksförbund Gör yrket mer attraktivt