Vi föreslår fem skäl för att vägra trossamfund stöd

DN DEBATT 13/3. Demokratikriteriet bör utformas så att samfund som agerar i strid med särskilt skyddsvärda värderingar i det svenska samhället exkluderas från stöd. Förslaget baserar sig på regeringsformens program- och målsättningsstadga. Samfunden kan då förutse vad som kan leda till t stöd o...

Läs hela artikeln på DN

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Vi föreslår fem skäl för att vägra trossamfund stöd

Nyckelord: