20 miljoner för extratjänster i Kronoberg och Kalmar län

På uppdrag av regeringen fördelar Arbetsförmedlingen totalt en halv miljard kronor till kommuner och lansting som tagit ett särskilt ansvar för att anställa personer långt ifrån arbetsmarknaden. Kalmar län och Kronoberg får drygt 20 miljoner kronor.

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten 20 miljoner för extratjänster i Kronoberg och Kalmar län