2cureX har erhållit första utbetalningen om 15 MEUR från Horizon 2020

2cureX AB (“2cureX”) meddelar idag att bolaget har den första om totalt 1,5 MEUR av det tilldelade bidraget om totalt 3 MEUR från EU:s Horizon SME-program. Bidraget är tilldelat för att slutföra den kliniska valideringen av bolagets IndiTreat®-produkt och inleda marknadsl...

Läs hela artikeln på Dagens industri

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten 2cureX har erhållit första utbetalningen om 15 MEUR från Horizon 2020

Nyckelord: