Bättre skydd för den som köper paketresa

Riskerna med att själv boka paketresor ska minska. Bland annat ska man ha rätt att avbeställa resan innan den har påbörjats. Det blir också hårdare krav på att arrangören ser till att resan fullgörs enligt ingånget avtal. Resenären ska ha rätt till logi om återresan inte kan ordnas.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Bättre skydd för den som köper paketresa

Nyckelord: