Demokratikrav för statsbidrag till trossamfund

Tydligare föreslås för som vill ha .Men de som stoppar kvinnliga präster eller imamer skulle inte uteslutas från bidrag.

Läs hela artikeln på SVT

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Demokratikrav för statsbidrag till trossamfund