Få åtal om tvångsäktenskap

Lagen om äktenskapstvång infördes sommaren 2014. Men sedan dess har bara sju väckts och fem domar avkunnats, skriver Dagens Nyheter. - Det ligger i sakens natur att anmälningsbenägenheten är låg. Den som är utsatt för den här typen av brott begränsas ofta av lojalitet mot den egna familjen.(TT)

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Få åtal om tvångsäktenskap

Nyckelord: