Fem partier har enats om vattenkraften

För den enskilde vattenkraftsägaren är den nya lagstiftningen en förbättring. Utgångspunkten har varit att en omprövning för moderna miljövillkor utformas så att det inte blir onödigt administrativt eller ekonomiskt betungande, skriver Lise Nordin (MP) och Cheryl Jones Fur (MP).

Läs hela artikeln på SMP

Kommentera nyheten

Här kan du kommentera nyheten Fem partier har enats om vattenkraften